Stichting Mederiacum

Stichting Mederiacum

Wie en wat is de Stichting Mederiacum?
De Stichting Mederiacum heeft (volgens de officiële statuten) ten doel de samenhang en/of leefbaarheid in Roerdalen en in het bijzonder in Melick te bevorderen en hierdoor een sociaal isolement van ouderen te bestrijden. Mederiacum = de oude Romeinse naam voor Melick.

Hoe proberen wij dit doel te verwezenlijken?
a: door het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de beleving en interesse van senioren.
b: door het bieden van gelegenheid tot educatieve vorming.

Voorbeelden hiervan zijn:
• Op maandag en vrijdagmiddag vrije inloop in Ontmoetingscentrum De Aaj Bieb.
   Men kan dan kaarten, puzzelen, sjoelen, biljarten of gewoon gezellig een praatje maken, een kopje koffie, thee of iets anders drinken.
• Op maandagmiddag hulp bij tekenen en schilderen en vrije inloop.
• Op dinsdagmiddag computercursussen en vragenuurtje m.b.t. computer- tablet en smartphone problemen.
• Op vrijdagmiddag vrije inloop en hulp/les in wolspinnen.
   Computercursussen en vragenuurtje m.b.t computer- tablet en smartphone problemen.
   Open bibliotheek (uitleen van boeken (gratis).

Op dinsdagmiddag en vrijdag worden er computercursussen gegeven. Bijvoorbeeld:
• Cursus Windows 10 en Windows 11 inclusief het veilig gebruik maken van het internet en e-mailen en veilig internetbankieren. (dinsdag- en vrijdagmiddag)
• Cursus werken met een iPad. (vrijdagmorgen)
• Vragenuurtje m.b.t computer- tablet en smartphone problemen.
   (dinsdag- en vrijdagmiddag)

De Stichting Mederiacum is leslocatie van SeniorWeb.

Kom in contact
Locatie De Aaj Bieb
Markt 70
6074 BB Melick
Website: https://www.mederiacum.nl 
E-mailadres:
Telefoon: info@mederiacum.nl
0475 – 53 12 75 of 06 227 397 68

 

Kom in contact
Locatie De Aaj Bieb
Markt 70
6074 BB Melick
Website:https://www.mederiacum.nl
E-mailadres: