Stichting Help een ander BC

Stichting Help een ander BC

Door berichtgeving over lokale, regionale en algemene onderwerpen, benevens tips van allerlei aard, bereikt de internetsite Roerdaljournaal.nl vele lezers in de regio en daarbuiten. Publicaties worden deels betaald door betrokkenen, sympathisanten en begunstigers. Met deze revenuen sponsort de stichting, die vele jaren bestaat, vanuit de Roerstreek projecten ontwikkelingshulp in onder andere de Derde Wereld en elders. 

Kom in contact
Locatie nvt
Johan Frisolaan 1
6061CN Posterholt
Website:https://www.roerdaljournaal.nl
E-mailadres:
Facebook:http://Roerdaljournaal