Sport en Cultuur Raad Posterholt

Sport en Cultuur Raad Posterholt

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en verheffen van de sport en cultuur in zijn algemeenheid; het bevorderen van de instandhouding van de sport- en cultuuraccommodaties en het bevorderen van een goede samenwerking tussen de leden(rechtspersonen).

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen of met de overheid en wel door:
• het bijhouden en publiceren van een activiteitenkalender;
• het stimuleren van activiteiten van leden op het gebied van de sport en de cultuur
• het behartigen van de belangen van een of meer harer leden en het ter kennis brengen daarvan aan de openbare instanties;
• het houden van openbare of gesloten vergaderingen of bijeenkomsten;
• het onderhouden van contact met en het geven van adviezen aan de plaatselijke overheden;
• het bevorderen van de sport-en/of culturele manifestaties, het mede-en/of samenwerken met de andere verenigingen, die eenzelfde doel beogen en dit door dezelfde of gelijksoortige middelen trachten te bereiken en voorts door andere wettige middelen, die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

De SCRP coördineert bovendien de inzet van evenementenverkeersregelaars voor heel Roerdalen.

Kom in contact
Locatie C.C. de Beuk
Nieuw Holsterweg 27
6061 EG Posterholt
Website:https://www.sport-cultuurraad.nl/
E-mailadres: