Seniorenvereniging Vlodrop

Seniorenvereniging Vlodrop

De vereniging heeft als doel alle belangen van de senioren te behartigen in de brede zin des woord. De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle leden een nuttige en aangename ontspanning te bezorgen onder andere mensen, door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en alle hiervoor in aanmerking komende evenementen en activiteiten.

De basis activiteiten bestaan uit:
wekelijks: gym voor senioren; samen koken; samen eten; jeu de boules; fietsen; kienen.

om de 2 weken: eetpunt.

een maal per maand: kaarten.

Verder worden er door het jaar andere activiteiten georganiseerd zoals uitstapje, feestavond etc.. En elk jaar de kerstviering.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden: Karel Verhesen, tel: 06 - 30 18 32 52; Wil Kanders, tel: 06 - 11 28 34 89; Simone Rompelberg, tel: 06 - 46 75 37 99; Mar Bergrath, tel: 06 - 41 03 45 55 of Driek Tegels, tel: 06 - 22 79 81 62.

Kom in contact
Locatie Geen clublokaal
Vlodrop
Website:https://seniorenvlodrop.nl
E-mailadres: