Ouderenvereniging /KBO Herkenbosch

Ouderenvereniging /KBO Herkenbosch

Ouderenvereniging /KBO Herkenbosch richt zich op senioren van 55 jaar en ouder uit Herkenbosch en omstreken. Zij heeft als doel senioren op een leuke manier zo lang mogelijk actief te laten deelnemen aan de samenleving. De vereniging telt 175 leden, waarvan 7 bestuursleden. Het bestuur streeft naar het bevorderen van onderlinge sociale contacten door middel van het organiseren van allerlei activiteiten. Oudere jongeren kunnen veel betekenen voor oudere ouderen.

De activiteiten zijn onder andere:
Wekelijks: 
• Meer Bewegen voor Ouderen op de maandagmorgen.
• Linedance op de maandagavond.
• Kienmiddag op de woensdagmiddag.

Maandelijks:
• Een aanschuifdiner.
• Wandelen met nazit ( om de 2 weken ) op de donderdagmiddag.

Jaarlijks/Incidenteel:
• Paasviering.
• Kerstviering.
• Kerststukjes maken,
• Koning- en Surprise-kienen,
• Een dagtocht of excursie,
• De jaarvergadering,
• De feestelijke afsluiting van het verenigingsjaar in juli.

De vereniging biedt een plek voor ontmoeting, ontspanning, of zomaar gezellig bijpraten. Nieuwe initiatieven en/of ideeën zijn hierbij altijd welkom. Helaas heeft corona bovengenoemde activiteiten op een laag pitje gezet maar we hopen snel de draad weer volledig op te pakken.

Naast deze activiteiten biedt de vereniging nog het volgende:
• De ‘Vergeet Mij Niet‘ groep, een groep actieve leden, die op gezette tijden andere leden bezoekt voor een praatje e.d.
• Tabletcoach: leden helpen omgaan met een tablet.
• Hulp bij belasting invullen en toeslagen aanvragen.
• Een ouderenadviseur die hulp biedt bij contacten met gemeente, WMO en soortgelijke instanties. Helpt met zoeken naar oplossingen bij eenzaamheid en moeilijke leefomstandigheden.

Onze vereniging is lid van de Unie KBO( Katholieke Bond van Ouderen). In 2017 is de Unie KBO een samenwerking aangegaan met de PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond ).
De speerpunten van de KBO/PCOB zijn onder andere aandacht voor :
• zorg,
• zingeving,
• veiligheid,
• welzijn,
• huisvesting,
• juridische begeleiding,
• korting op o.a. energie ,zorgverzekering, rijbewijskeuring.
• koopkracht .
• digitaliseren.

Tevens ontvangen alle leden 10 maal per jaar het KBO-PCOB magazine. Er staat veel tips, informatie en interessante artikelen in over en door senioren. Over hun bezigheden en leuke uitjes.
Misschien inspireert het u om lid te worden van onze vereniging en mogen wij binnenkort als nieuw lid begroeten. De huidige contributie bedraagt € 30,- per jaar.

Voor meer informatie en aanmeldingsformulier bel of mail met ons secretariaat, telefoonnummer 535087 of mail p.bergs@telfort.nl.

Kom in contact
Locatie Secretariaat:
Molenbergweg 18
6075AB Herkenbosch
Website:https://
E-mailadres:
Facebook:https://www.facebook.com/kboherkenbosch