Harmonie Juliana

Harmonie Juliana

Harmonie Juliana uit Sint Odiliënberg is een vereniging waarin onder leiding van dirigent Ad Lamerigts veelal moderne, goed in het gehoor liggende muziek gespeeld wordt. Niet het excelleren op concoursen maar mooie luisterbare muziek ten gehore brengen voor de geïnteresseerde lokale toehoorders is ons doel.

Samen met harmonie Wilhelmina uit Posterholt vormen we het jeugdorkest Play the Beat. Dit orkest staat onder leiding van dirigente Manon Verstegen. We zijn er trots op dat onze jeugd dit voorjaar is uitgenodigd het bezoek van Koningin Maxima aan de ECI te Roermond op te luisteren. Dit bezoek stond in het teken van het muziekonderwijs op scholen.

Het vormen van dit gezamenlijke jeugdorkest is mogelijk een prelude tot nadere samenwerking tussen de twee genoemde verenigingen. Bestuur en leden zijn momenteel de mogelijkheden daartoe aan het verkennen.

Wie de historie van harmonie Juliana wil nagaan moet eigenlijk beginnen met het Mannenkoor van St. Odiliënberg, dat opgericht werd in 1894. Aan de concerten van dat koor werkten regelmatig muziekverenigingen mee uit omringende dorpen, maar al gauw realiseerde men dat er grote behoefte was aan eigen instrumentale begeleiding. Dat gebeurde in 1897 toen het Fanfare-gezelschap van St. Odiliënberg werd opgericht. Het eerste optreden van het mannenkoor en het muziekgezelschap was op zondag 4 november 1900. Tot 1907 werd de vereniging aangeduid met Zang- en Muziekvereniging Mannenkoor van St. Odiliënberg.  Maar als de instrumentale afdeling zelfstandig naar buiten trad, werd dit gedaan onder de naam Fanfare St. Otgerus. In 1907 werd de fanfare zelfstandig. Het Mannenkoor trad in 1908 voor het laatst op en werd spoedig daarna opgeheven.

In 1909 onderging de fanfare een naamsverandering. Men was blijkbaar zo onder de indruk van de geboorte van prinses Juliana dat maar meteen werd besloten om voortaan de naam Juliana in het vaandel te voeren. In 1911 nam de fanfare voor het eerst deel aan een concours. In Thorn haalde men een 3e prijs in de 4e afdeling. In 1915 werd de fanfare omgevormd tot harmonie.

Harmonie Juliana nam in 1989 deel aan het concours in Kerkrade en promoveerde daar naar de ereafdeling. De harmonie vierde haar eeuwfeest in 1997 met een reeks van activiteiten.

Meer informatie over onze vereniging treft U aan op onze internetsite, www.harmoniejulianaberg.nl.   

Kom in contact
Locatie Harmoniezaal Musis Sacrum
Pastoor Siebenstraat 10
6077 AJ Sint Odiliënberg
Website:https://harmoniejulianaberg.nl
E-mailadres: