Coöperatie Duurzaam Roerdalen

Coöperatie Duurzaam Roerdalen

Samen voor verantwoord groen

We kunnen allemaal bijdragen aan de energietransitie van onze groene gemeente als we proberen om energie te besparen en beter met energie om te gaan. We hebben allemaal belang bij een betere wereld. Coöperatie Duurzaam Roerdalen wil de lokale energietransitie een duw in de rug geven. Duurzaam Roerdalen is in 2017 opgericht en is ontstaan uit een burgerinitiatief. Onze coöperatie is zelfstandig en onafhankelijk. Leden van Duurzaam Roerdalen zijn gemotiveerde inwoners die het belang inzien van aanpassing van ons gedrag om daarmee de wereld duurzamer te maken voor onszelf en voor alle generaties na ons.

Klimaatverandering door de opwarming van de aarde is onmiskenbaar. Dat komt door de uitstoot van broeikasgassen. CO2 is zo’n broeikasgas. We hebben een energietransitie nodig waarbij de inzet van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) vervangen wordt door duurzame vormen van energieopwekking (zon, wind, waterstof). In 2030 moet de uitstoot van CO2 gehalveerd zijn en in 2050 nagenoeg nul. Daarvoor moet alles uit de kast gehaald worden en Duurzaam Roerdalen zet zich daarvoor op lokaal niveau in.

Wij willen bereiken dat we bewuster omgaan met grondstoffen en energie. Niet alleen via adviezen en voorlichting, maar ook via lokale duurzame energieprojecten die ten goede komen aan de gemeente Roerdalen en haar inwoners. Ook u kunt meedoen. Iedere inwoner kan voor € 10 per jaar lid worden van Duurzaam Roerdalen. U krijgt toegang tot onze adviezen, lezingen en presentaties en uiteraard bepaalt u mede welke activiteiten en projecten we uitvoeren.

 

Kom in contact
Locatie Secretariaat Coöperatie Duurzaam Roerdalen
Lindenlaan 3
6077 CN St. Odiliënberg
Website:https://www.duurzaamroerdalen.nl
E-mailadres:
Facebook:https://www.facebook.com/DuurzaamRoerdalen/