SPELREGELS OVER REDACTIONELE BERICHTEN

Algemeen
• Redactie en opmaak worden centraal ingeregeld.
• Tekstberichten en advertenties dienen via formulieren vanaf de website aangeleverd te worden.
• Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwsberichten en agendaberichten. De AGENDA is bestemd voor aankondigingen van activiteiten met een concrete datum, aanvangstijdstip en locatie. De rubriek NIEUWS is bedoeld voor meer algemene berichten zoals verslagen, benoemingen, jubilea, onderscheidingen en uitslagen, oproepen voor deelname aan activiteiten of aankondigingen van ledenwerfacties, collectes en donateursacties, etc.
• Alleen berichten die via de formulieren worden aangeleverd, worden automatisch doorgeplaatst in de daarvoor bestemde rubrieken zowel in de bladen als op de website www.roerdalennu.nl, mits het hierbij gaat om openbare en niet telkens terugkerende activiteiten.

Redactionele berichten
• Plaatsing van mededelingen en berichten is gratis voor:
- verenigingen en niet-commerciële instellingen ongeacht de aard van de activiteit in het dorpsblad van hun vestigingsplaats. Wanneer het hierbij gaat om een vereniging of niet-commerciële instelling met bovenlokale activiteiten of een bovenlokale functie (bijvoorbeeld Heemkundevereniging Roerstreek) dan is ook gratis plaatsing in een of meerdere overige edities mogelijk.
- verenigingen en niet-commerciële instellingen met een (van oorsprong) duidelijke bestaansrelatie of functie naar de uitgifteplaats van het betreffende dorpsblad (bijvoorbeeld Oranje Blauw ’15 Posterholt in relatie tot Vlodrops Nieuws).
- liefdadigheids- en welzijnsinstellingen.
- niet-commerciële instellingen ten algemene nutte, mits de inhoud van de mededeling specifiek betrekking heeft op de vestigingsplaats van de editie(s).
Voor verenigingen en instellingen die niet aan bovengenoemde criteria voldoen, geldt het advertentietarief, ook al zijn bij die vereniging leden uit Roerdalen aangesloten.

• Gratis plaatsing van mededelingen is mogelijk tot maximaal een halve pagina (A4-formaat) per week (voor het overige geldt het advertentietarief).
• Gratis plaatsing van mededelingen geschiedt in de standaard vormgeving (voor het overige geldt het advertentietarief).
• Voor mededelingen van politieke partijen bevattende politieke uitingen of meningen geldt het advertentietarief.
• Mededelingen die grievend, kwetsend of beledigend kunnen zijn, worden geweigerd. Datzelfde geldt voor ingezonden brieven of berichten met persoonlijke of politieke meningen en uitingen.
• Berichten met dezelfde inhoud worden maximaal twee keer gratis gepubliceerd.
• Voor dankbetuigingen, wensen en felicitaties van persoonlijke aard geldt het advertentietarief.
• Voor kerst- en nieuwjaarswensen geldt (ook voor verenigingen) het advertentietarief.
• Verenigingen en niet-commerciële organisaties uit Roerdalen ontvangen 25 procent korting op de geldende advertentietarieven.

Foto’s
• Aangeleverde foto’s en afbeeldingen dienen rechtenvrij te zijn. Dit geldt voor portretrechten, auteursrechten en alle andere (eigendoms)rechten.
• De aanbieder van een foto heeft er zich van gewis dat de eventueel daarop afgebeelde personen toestemming hebben gegeven voor publicatie.
• Vermelding van de naam van de fotograaf dient uitdrukkelijk bij de aanlevering of in het persbericht vermeld te zijn.
• Plaatsing van foto’s in de papieren- of digitale uitgave is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Advertenties
• De papieren versie en de digitale versie van de edities zijn identiek. Dat betekent dus ook dat een adverteerder er niet voor kan kiezen om wel in de digitale versie te adverteren en niet in de papieren versie (en andersom).
• Op de website is de rubriek ‘Vacaturebank’ ingericht. In deze rubriek kunnen vacatures geplaatst worden. De kosten bedragen 15,00 euro. De volledige vacaturestekst wordt gepubliceerd op de website RoerdalenNU.nl. Een kort overzicht van alle vacatures wordt geplaatst op de gezamenlijke pagina’s van de dorpsbladen. De vacature wordt na het verstrijken van de aanmeldingstermijn of na maximaal 3 maanden automatisch verwijderd.
• Op de website kunnen, los van advertenties in de edities, vaste banners worden geplaatst.
• Mini’s zijn alleen bedoeld voor particulieren zonder commerciële doeleinden.

Zakelijk nieuws
• Gratis plaatsing van (tekst)berichten in de standaard opmaak van zakelijk nieuws zoals een opening, een jubileum, een overname, een vestiging of een heropening voor lokale ondernemers en vaste adverteerders.
• Gratis vermelding met een ‘over ons’ in de rubriek Ondernemersplein op de website RoerdalenNU.nl.
• Twee- of driewekelijks (afhankelijk van de beschikbare ruimte) een korte presentatie in de vorm van een ‘over ons’ van een lokale ondernemers of vaste adverteerder in de rubriek Ondernemers in Roerdalen op de gezamenlijke pagina’s op RoerdalenNU.nl.

Disclaimer
• De redactie heeft te allen tijde het recht om ingezonden berichten naar eigen inzicht in te korten of te weigeren.
• Nieuws- en informatieplatform RoerdalenNU.nl en de afzonderlijke edities zijn niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.