Disclaimer
De volgende termen en condities zijn van toepassing op de website RoerdalenNU.nl. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities die hier worden genoemd.

Deze website wordt u aangeboden door RoerdalenNU.nl. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect, incompleet of niet meer actueel is. RoerdalenNU.nl is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van deze website. RoerdalenNU.nl behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, afbeeldingen, foto's en kaarten aan te brengen.

RoerdalenNU.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde websites waarnaar wordt verwezen.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website (teksten, beelden en programmatuur vanaf de homepage) berust bij RoerdalenNU.nl. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen, niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande toestemming van RoerdalenNU.nl niet toegestaan.

Foto’s die aan RoerdalenNU.nl worden aangeboden ter ondersteuning van berichten en aankondigingen dienen vrij van alle rechten beschikbaar te worden gesteld.

Wanneer u vragen of opmerkingen hierover heeft, kunt u contact opnemen met:

Redactie RoerdalenNU.nl
T: 06 - 22 70 9200
E: redactie@roerdalennu.nl