RoerdalenNU.nl, nieuws en informatieplatform voor alle zes kernen van de gemeente Roerdalen

UITGEVER
Gezamenlijke dorpsbladen Roerdalen

CENTRALE REDACTIE
E: redactie@roerdalennu.nl 
T: 06 - 23 71 87 22
A: Aldrinerf 9 - 6074 ER Melick

CENTRALE ADMINISTRATIE
Weekblad De Heraut Melick
E: administratie@roerdalennu.nl 
T: 0475 - 53 43 67
A: John F. Kennedysingel 19 - 6074 AG Melick
Bankrekening: NL45 RABO 0375 6456 16
BTW-nummer: NL 8103.05.550.B01
KvK-nummer: 12046191

WEBSITE
www.roerdalennu.nl

DEADLINE BERICHTEN EN ADVERTENTIES
Woensdag om 9.00 uur (’s morgens) om zeker te zijn van plaatsing in de daaropvolgende week.
(Voor actuele onderwerpen kan hiervan afgeweken worden. U dient hierover vóór vrijdag 12.00 uur met de redactie een afspraak te maken).

BEZORGING PAPIEREN VERSIE
Vanaf woensdagmiddag.

ADVERTENTIES
Tarieven en opgave: KLIK HIER 
Informatie: advertenties@roerdalennu.nl
T: 06 - 23 71 87 22

VACATURE-ADVERTENTIES
Voor het plaatsen van vacature-advertenties: KLIK HIER

AANLEVEREN BERICHTEN
Voor het aanmelden van berichten maken we onderscheid tussen agendaberichten en nieuwsberichten.

De AGENDA is bestemd voor aankondigingen van concrete activiteiten (evenementen, wedstrijden, concerten, informatiebijeenkomsten, lezingen/inleidingen, presentaties, etc.) met vermelding van datum, aanvangstijd en locatie.
KLIK HIER om een agendabericht op te geven. 

De rubriek NIEUWS is bedoeld voor algemeen verenigingsnieuws en voor bijvoorbeeld ledenwerfacties, aankondigingen van (donateurs)acties, oproepen voor deelname aan activiteiten, etc.)
KLIK HIER om een nieuwsbericht op te geven. 

ABONNEMENT OP GEDRUKTE UITGAVE (VAN EIGEN DORP)
Jaarabonnement: 18,50 euro
Opgave en informatie: KLIK HIER 

ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF cq DIGITALE UITGAVE
Kosten: gratis
Opgave: KLIK HIER

DISCLAIMER
De redactie heeft te allen tijde het recht om ingezonden berichten naar eigen inzicht in te korten of te weigeren.
Nieuws- en informatieplatform RoerdalenNU.nl en de afzonderlijke edities zijn niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.