BERICHT AANLEVEREN
Het plaatsen van nieuwsberichten is gratis voor verenigingen en niet-commerciële organisaties uit Roerdalen.

Nieuwsberichten worden zowel in de papieren en digitale versie van het lokale dorpsblad geplaatst als op de website RoerdalenNU.nl.

Opgave is uitsluitend mogelijk via formulieren. Aleen berichten die via formulieren worden aangeleverd, worden doorgeplaatst op de website en andere digitale media.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen AGENDABERICHTEN en NIEUWSBERICHTEN.

De AGENDA is bestemd voor aankondigingen van activiteiten met een concrete datum, aanvangstijdstip en locatie.
KLIK HIER om een AGENDABERICHT op te geven. 

De rubriek NIEUWS is bedoeld voor meer algemene berichten zoals verslagen, benoemingen, jubilea, onderscheidingen en uitslagen, oproepen voor deelname aan activiteiten of aankondigingen van ledenwerfacties, collectes en donateursacties, etc.
KLIK HIER om een NIEUWSBERICHT op te geven.

DISCLAIMER
De redactie heeft te allen tijde het recht om ingezonden berichten naar eigen inzicht in te korten of te weigeren.
Nieuws- en informatieplatform RoerdalenNU.nl en de afzonderlijke edities zijn niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

Aanlevering uiterlijk op WOENSDAG om 9.00 uur ('s morgens) om zeker te zijn van plaatsing in de daaropvolgende week.