Wonen in Roerdalen is zo verkeerd nog niet

Wonen in Roerdalen is zo verkeerd nog niet

We voelen ons met z’n allen als inwoner van Roerdalen best wel gelukkig. We vinden het prettig en veilig wonen in deze gemeente en voelen ons over het algemeen thuis hier. We zijn ook best wel tevreden over wat de gemeente zoal doet om het wonen in Roerdalen zo prettig mogelijk te maken. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 voor de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ hoeft Roerdalen zich nergens voor te schamen.

Onze gemeente durft iedere twee jaar een functioneringsgesprek met zichzelf aan te gaan door onder de inwoners te peilen hoe de zaken ervoor staan. De burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ geeft niet alleen een beeld over het functioneren als gemeente, maar ook of de inwoners gelukkig zijn in Roerdalen. Want je kunt als gemeente wel Klein Geluk hoog in het vaandel hebben staan, als inwoners zich hier allesbehalve happy voelen, sla je met die campagne de plank mis. Ruim 600 mensen namen deel aan de peiling. Daarbij moet worden aangetekend dat het onderzoek plaatsvond voor de laatste coronalockdown en voor de inval van Rusland in Oekraïne. De prijzen voor het levensonderhoud zijn sindsdien door het dak geschoten. De wereld ziet er inmiddels heel anders uit. Voor veel mensen zijn de zorgen de laatste maanden toegenomen. De hoge score voor de mate waarin mensen zich gelukkig voelen (7,9) en de lage score voor de mate waarin inwoners zich angstig voelen (2,8), zou op dit moment wel eens heel anders kunnen uitpakken dan een halfjaar geleden. Hoewel alle ellende van de laatste tijd niet op het bordje van de gemeente geschoven kan worden.

Prettig
De waardering voor het functioneren van de gemeente is op veel onderdelen licht verbeterd of vergelijkbaar met de uitkomsten van eerdere onderzoeken. Op de onderdelen ‘zorg voor de leefomgeving’, ‘samenwerking met inwoners’, ‘algemene dienstverlening’, ‘communicatie en voorlichting’ en ‘meedoen van inwoners aan de maatschappij’ zit de gemeentelijke organisatie in de lift. Dat heeft ook zijn weerslag op de gemoedstoestand van de inwoners. Gemiddeld geven inwoners van de gemeente Roerdalen een 8,2 op de vraag hoe prettig zij het vinden om in hun buurt te wonen. Maar liefst 87 procent voelt zich thuis in de buurt en 78 procent zou niet snel weggaan uit de buurt. Daartegen valt het gevoel van betrokkenheid bij mensen die in de buurt wonen met 45 procent relatief laag uit. Opvallend is ook dat 62 procent zich wel eens zorgen maakt over een persoon of gezin in de buurt.

Leefomgeving
Nog enkele opvallende uitkomsten. Bijna 60 procent van de respondenten zegt vaak of soms te maken te hebben met onveilige verkeerssituaties. Hoewel 59 procent van mening is dat wegen, straten, paden en trottoirs goed begaanbaar zijn, is 24 procent het hier niet mee eens. De zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving wordt gewaardeerd met een 7,0 gemiddeld. Dit is significant hoger dan in 2015 en 2017 en vergelijkbaar met 2019.
Het percentage respondenten dat zich in de nabije toekomst actief wil (blijven) inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt is met 86 procent ongekend hoog.
Inwoners van Roerdalen vinden dat er voldoende winkels zijn voor dagelijkse boodschappen, er voldoende basisonderwijs aanwezig is en zijn dik tevreden over het aanbod van huisartsenposten, gezondheidscentra en verzorgingstehuizen.
Waar nog aan gesleuteld kan worden, is de bekendheid van de verschillende sociale voorzieningen. Zo is twee derde niet bekend met het aanbod van Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Huiskamerplus. De helft van de bevolking weet niet van het bestaan van een sociaal wijkteam, gemeentelijke tegemoetkomingen voor minima of hulp bij financiële problemen.

De wijze waarop de gemeente burgers en organisaties betrekt en samenwerking zoekt, wordt door de inwoners gewaardeerd met een 6,7 gemiddeld. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 en 2015 en vergelijkbaar met 2019. Toch is de slogan ‘Samen Doen’, waar Roerdalen al jaren prat op gaat, lang niet bij iedereen bekend. Terwijl onder dat motto de afgelopen jaren in alle kernen dorpshuizen en andere voorzieningen zijn gerealiseerd, heeft slechts 72 procent van de respondenten nog nooit van deze beweging gehoord.

De invloed van corona laat zich ook gelden. Van de respondenten is 51 procent in de afgelopen 12 maanden (vorig jaar) niet actief geweest in het verenigingsleven. Dat is hoger dan in 2017 en 2019 toen het coronaspook de wereld nog niet in zijn greep hield.
Nog een opvallend feit: 86 procent van de respondenten heeft iets gedaan om de woning duurzamer te maken en 50 procent is van plan om de woning (nog) duurzamer te maken. 90 procent vindt het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft bij duurzame acties, maar toch vindt 83 procent dat ze ook zelf een steentje moeten bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Samenvattend is de conclusie dat de gemeente er nog een tandje kan bijzetten aan het betrekken van inwoners en organisaties, op het gebied van communicatie en voorlichting en de inspanningen om de inwoners te laten deelnemen aan de maatschappij. Maar ach, te klagen valt er altijd wel wat. Door de bank genomen is het hier zo verkeerd nog niet.

Tekst en foto: RoerdalenNU.nl

Gepubliceerd: 12 MEI 2022 - 08:55