Roerdalen: Eerselen in Montfort geschikt voor windmolens

Roerdalen: Eerselen in Montfort geschikt voor windmolens

Het college van B en W van Roerdalen heeft deze week in het gebied Eerselen in Montfort de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast. Dit houdt in dat grondeigenaren hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze deze willen verkopen. Het college heeft dit besloten omdat uit onderzoek blijkt dat het gebied mogelijk interessant kan zijn voor het opwekken van windenergie. De gemeente wil de regie op de kwaliteit hebben en voorkomen dat ontwikkelaars de gronden aankopen.

De Wvg geldt voor ongeveer 30 hectare grond in Montfort-Zuid tegen de grens met Echt-Susteren. Roerdalen wil hier de kansen van windenergie, eventueel gecombineerd met andere vormen van duurzame energie onderzoeken. Daarbij brengt ze de technische mogelijkheden in kaart, net als de gevolgen voor de ruimte en het landschap. Ook wil de gemeente ruim de tijd nemen om de omgeving te betrekken. Dit kan alleen als zij de regie heeft. Daarom heeft het college van B en W de Wvg toegepast. De grondeigenaren hebben hierover een brief met uitleg gekregen.

Hoe gaat het verder?
Door het collegebesluit is de Wvg tijdelijk geldig. Pas als de gemeenteraad een besluit heeft genomen, is de Wvg wettelijk geldig. De gemeenteraad vergadert hierover in de raadsvergadering van 29 september. Daarna kan het onderzoek naar het opwekken van windenergie starten. Naast het gebied Montfort-Zuid gaat de gemeente ook de mogelijkheden op het Meinwegplateau onderzoeken. Alleen als de plannen van voldoende kwaliteit zijn en als er draagvlak is onder inwoners, gaat de gemeente verder met de ontwikkelingen.

Foto: Freepik.com

Gepubliceerd: 22 JUL 2022 - 08:22
Laatste update: 22 JUL 2022 - 08:25