Roerdalen bundelt krachten met kleine gemeenten

Roerdalen bundelt krachten met kleine gemeenten

Roerdalen is toegetreden tot de K80. Dat is een netwerk van 83 gemeenten in Nederland met minder dan 25.000 inwoners. Het platform zet zich in voor de belangen van de kleine gemeenten.

Tekst en foto: Redactie RoerdalenNU.nl - Bron: Raadsinformatiebrief

De K80 is ontstaan omdat de kleine gemeenten zich zorgen maken over het geld dat ze krijgen van de regering. De uitkering die kleine gemeenten zoals Roerdalen ontvangt van het Rijk om haar taken te kunnen uitvoeren wordt steeds minder. Volgens de K80 wordt het geld bovendien oneerlijk verdeeld. Kleine gemeenten hebben daardoor steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar ook om professioneel personeel aan te trekken. Ambtenaren in dezelfde functie krijgen in een grotere gemeente meer betaald dan in een kleinere gemeente. De K80 wil de kleine gemeenten een stem geven in het overleg met het rijk, de provincies en andere netwerken Ook werken de leden van de K80 samen om kennis te delen, de lokale welvaart te versterken en op kleine schaal (sociale) vernieuwingen uit te proberen.

Zelfstandig
Roerdalen heeft zich aangesloten bij de K80 omdat ze graag zelfstandig en onafhankelijk wil blijven functioneren en een nauwe band met de inwoners wil blijven onderhouden. Roerdalen ervaart dezelfde problematiek als de andere kleine gemeenten, zoals de druk op de financiële huishouding door rijksmaatregelen. Zo houdt Roerdalen in het huishoudboekje voor de komende jaren rekening met een miljoenentekort. Roerdalen hoopt door deelname aan de K80 meer invloed te hebben op de besluitvorming en de ondersteuning die de kleine gemeenten nodig hebben.

Wethouder Loes Vestjens is de bestuurlijke vertegenwoordiger van Roerdalen in de K80. Zij zal de coördinerende rol vervullen in de relatie met het netwerk.

Gepubliceerd: 08 DEC 2023 - 09:13
Laatste update: 12 DEC 2023 - 14:15