Rechter zet licht op groen voor splitsing van café Smeets in appartementen

Rechter zet licht op groen voor splitsing van café Smeets in appartementen

Het leegstaande café Smeets in Sint Odiliënberg mag worden verbouwd tot een appartementencomplex. De stichting En Plein Public en inwoner Roel van Vlodrop vinden dat het karakteristieke pand zijn horecafunctie moet blijven behouden. De bestuursrechter in Roermond heeft die eis echter afgewezen.

Tekst en foto: RoerdalenNU.nl - Bron: Uitspraak rechtbank

De eigenaar wil het al jaren leegstaande horecapand aan het Raadhuisplein in Sint Odiliënberg splitsen in zes appartementen. Hij heeft het café zo’n vijftien jaar uitgebaat. Door persoonlijke omstandigheden werd het te zwaar voor hem en is hij gestopt met de exploitatie. De gemeente is met zijn plan om van het cafépand appartementen te maken akkoord gegaan. Maar een groep inwoners, verenigd in de stichting En Plein Public, en stichtingsvoorzitter Roel van Vlodrop als privépersoon zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat het café niet mag verdwijnen en dat de gemeente alternatieven had moeten onderzoeken om de horecafunctie te behouden.

Bestemming
En Plein Public stelt dat het verdwijnen van het café het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid in het centrum van Sint Odiliënberg verdwijnen. De rechter merkt echter op dat de eigenaar niet kan worden verplicht om de bestemming te handhaven. Ook vindt de rechter dat de omvorming tot appartementencomplex voor Van Vlodrop als buurtbewoner (bijvoorbeeld door geluidshinder en parkeeroverlast) geen onevenredige aantasting van zijn woon- en leefklimaat meebrengt.

Belanghebbende
Een van de discussiepunten was verder of de stichting En Plein Public wel belanghebbende was. De stichting vindt van wel. In het verleden zijn vanuit de buurt allerlei activiteiten ontplooid zoals het ophangen van bloempotten, het aanbrengen van een hekwerk rondom het Heilig Hartbeeld en het verbeteren van de kano-aanlegplaats aan de Roer. Maar dat argument snijdt volgens de rechtbank geen hout. Deze initiatieven hebben plaatsgevonden toen er van een stichting nog geen sprake was. De rechtbank concludeert dat de stichting En Plein Public pas is opgericht toen de bezwaarprocedure al liep en tot het einde van de bezwaartermijn niet daadwerkelijk actief is geweest.

Vitaliteit
Van Vlodrop is teleurgesteld in de uitspraak. Hij blijft erop wijzen dat het verdwijnen van het laatste dorpscafé ten koste gaat van de levendigheid van het dorpsplein. “Merkwaardig is dat de gemeente enerzijds deze noodzaak onderschrijft maar anderzijds de horecafunctie van het café laat verdwijnen”, zegt Van Vlodrop. De afgelopen jaren heeft de stichting zich onder andere met een filmavond, sportactiviteiten en het Limburg Festival ingezet om de vitaliteit van de oude dorpskern te bevorderen. Hij roept de gemeente op om alsnog met een alternatief te komen. De stichting overweegt om in beroep te gaan bij de Raad van State tegen de uitspraak van de bestuursrechter.

Foto: Café Smeets in Sint Odiliënberg mag van de rechter in appartementen worden gesplitst.

Gepubliceerd: 17 NOV 2023 - 08:41
Laatste update: 17 NOV 2023 - 08:48