Raad: Salaris ambtenaren Roerdalen gelijktrekken met grotere gemeenten

Raad: Salaris ambtenaren Roerdalen gelijktrekken met grotere gemeenten

De raad van de gemeente Roerdalen wil de beloning van ambtenaren in Roerdalen gelijktrekken met die van collega’s in vergelijkbare functies in grotere gemeenten. Omdat ambtenaren in grotere gemeenten voor hetzelfde werk meer verdienen, is het voor Roerdalen moeilijk om aan goed gekwalificeerde medewerkers te komen en ze te behouden.

In een motie roept de raad het college op om het functieboek van de gemeente Roerdalen onder de loep te nemen en te vergelijken met dat van een aantal Limburgse gemeenten van verschillende grootte. Ook wil de raad dat er in kaart wordt gebracht wat de consequenties zijn van deze verschillen voor te werven en zittende medewerkers. Verder wil de raad weten welke secundaire arbeidvoorwaarden er mogelijk zijn om medewerkers voor de gemeente te behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken.

Roerdalen kan in deze tijd van arbeidskrapte moeilijk aan goed gekwalificeerde medewerkers komen. Projecten lopen vertraging op omdat er onvoldoende ambtenaren zijn om ze te behandelen.

Het salarishuis bij gemeenten is afgeleid van het salaris van de burgemeester. Een burgemeester in een grote gemeente verdient meer dan een burgemeester in een kleine gemeente. Dat verschil werkt ook door naar de lagere functies. De gemeenteraad vindt dat er geen verschillen in beloning behoren te zijn bij medewerkers die gelijksoortig werk verrichten. Door de krapte op de arbeidsmarkt kan een verschil in loon van doorslaggevende betekenis zijn bij de keuze van een medewerker om te verkassen naar een gemeente die beter betaalt. Het komt voor dat medewerkers weggaan in Roerdalen omdat ze bij een grotere gemeente met een dag minder werken hetzelfde bedrag kunnen verdienen. “Het salaris van de medewerker moet gerelateerd zijn aan de functie-inhoud en niet aan de grootte van de gemeente”, aldus de raad.

Gepubliceerd: 16 NOV 2022 - 14:39
Laatste update: 17 NOV 2022 - 08:59