Montfort apetrots op verkiezing tot Kern met Pit

Montfort apetrots op verkiezing tot Kern met Pit

''In juni op naar de landelijke finale in Amersfoort, maar nu eerst met z’n allen genieten! Want dat hebben we verdiend.'' Voorzitter Léon Hannen van de stichting Samenspel Montfort is dolblij en apetrots met de verkiezing van Montfort tot Kern met Pit in Limburg.

Het initiatief Montfort Leeft werd zaterdag uitgeroepen tot winnaar van de Kern met Pit-award voor het beste bewonersinitiatief van Limburg. Aan de verkiezing is een geldbedrag van 1500 euro verbonden. Samenspel Montfort zet zich in om de leefbaarheid in de kern Montfort op het gebied van buitenspeel- en ontmoetingsplekken voor alle bevolkingsgroepen te bevorderen. “De samenwerking met vele partijen heeft tot deze verkiezing geleid”, zegt Hannen. “Onze dorpsbrede aanpak met werkgroepen, laagdrempelige activiteiten en het creëren voorzieningen voor jong en ouder, vitaal en minder vitaal en arm en rijk, is onze kracht. Deze verkiezing is een hele eer en iets om trots op te zijn.”

De landelijke beweging Kern met Pit daagt mensen uit om binnen een jaar hun droom voor hun buurt te realiseren. Op basis van een beoordeling van een jury en het aantal uitgebrachte publieksstemmen wordt onder de inzendingen eerst een provinciale winnaar bepaald. De elf provinciewinnaars dingen in juni tijdens de landelijke finale mee naar de Gouden Pit. De hoofprijs bestaat een geldbedrag van 3000 euro.

Spelen, sporten en bewegen, ontmoeten en meedoen zijn de vier pijlers van Samenspel Montfort. Op initiatief van de stichting krijgt Montfort een skatepark met chillplek en zijn er speel- en ontmoetingsplekken voor iedereen gerealiseerd. Via een subsidie van de gemeente, fondsenwerving en zelfwerkzaamheid werd het project financieel uitvoerbaar. Samenspel Montfort heeft met circa 25 vrijwilligers gewerkt aan de realisatie van de plannen.

Op de foto: v.l.n.r. Blijdschap bij Geert Stams (werkgroep onderhoud, techniek en beheer), Suzan Stams (projectplan en werkgroep fondsenwerving), Léon Hannen (voorzitter) en Nicol Mans (werkgroep inrichting) bij de uitreiking van de Kern met Pit-trofee.

Gepubliceerd: 22 JAN 2023 - 09:53