Kinderen planten 1000 bomen op de Meinweg

Kinderen planten 1000 bomen op de Meinweg

Na drie jaar pauze door corona kon op 1 maart de Internationale Boomplantdag voor de 27e keer zijn doorgang vinden. Onder het motto Bomen kennen geen grenzen plantten 87 leerlingen van de Nederlandse basisschool De Berensprong in Herkenbosch en de Duitse Katholische Grundschule Niederkrüchten in totaal 1000 wintereiken in een bosgebied van de Meinweg ten zuiden van Niederkrüchten. Ook burgemeester Monique de Boer-Beerta van gemeente Roerdalen en burgemeester Karl-Heinz Wassong van gemeente Niederkrüchten namen deel aan de plantactie en bedankten de leerlingen voor hun inzet.

Boomboek
De leerlingen bereiden zich in de klas voor met een speciaal boomboek dat door de organisatoren gratis ter beschikking wordt gesteld. Dit boek bevat veel informatie over de geschiedenis van het grensoverschrijdend natuurgebied, de structuur en het belang van het bos en uitleg over het planten van bomen. De ontmoeting en samenwerking van Duitse en Nederlandse scholieren draagt niet alleen bij aan afname van spraakbarrières en vooroordelen maar ook aan natuurbehoud en stikstofreductie.

Samenwerking
De viering van de Internationale Boomfeestdag is een samenwerking van Naturpark Schwalm-Nette, Regionalforstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer Midden Limburg, IVN Limburg en Gemeente Roerdalen. Het Regionalforstamt Niederrhein bereidde het plantgebied voor en stelde 1000 wintereiken en de herinneringsboom beschikbaar. De stad Mönchengladbach leverde de gedenkplaat.

Foto©️: Jeroen Scheelings (Staatsbosbeheer)

Gepubliceerd: 15 MAA 2023 - 19:53
Laatste update: 16 MAA 2023 - 08:33