College komt deels tegemoet aan bezwaren tegen stiltecentrum

College komt deels tegemoet aan bezwaren tegen stiltecentrum

Het college van B en W komt deels tegemoet aan de bezwaren tegen de bouw van een stiltecentrum aan de Paarloweg in Sint Odiliënberg.

Tekst: RoerdalenNU.nl - Bron: Vergaderstukken B en W - Schetstekening: Omgevingsloket

Het aan de Maharishi verbonden Women's International Center for Inner Happiness en Welbeing wil op de locatie van de voormalige boerderij ’t Hemke een leefgemeenschap voor vrouwen bouwen. Tegen het plan voor het centrum, bestaande uit een hoofdgebouw met 50 kamers, een facilitair gebouw met gastenverblijf, keuken, kantoorgebouw en eetzaal, zijn 389 zienswijzen ingediend.

Hoogte
Aan een aantal van de ingediende zienswijzen komen B en W tegemoet. Zo is de maximale hoogte van de verbijzondering (de verhoging in het midden van het hoofdgebouw) teruggebracht van 15,5 naar 13 meter. Hierdoor kunnen er in deze verbijzondering nog maximaal twee in plaats van drie bouwlagen met kap worden gerealiseerd. Ook zijn er regels opgenomen over de buitenverlichting om hinder van uitstralend licht op het Roerdal en omliggende woningen te voorkomen. Verder is de mogelijkheid om in en rond het gebouw evenementen te organiseren geschrapt.

Omvang
De meeste zienswijzen gingen over de omvang van het gebouw. De bezwaarmakers zijn van mening dat de nieuwe bebouwing qua schaal en maat in verhouding moet staan tot de voormalige bebouwing. Daarvan zeggen B en W dat het bestaande bouwvlak weliswaar wordt vergroot tot 10.131 vierkante meter, maar dat daar maximaal maar 2.533 vierkante meter van bebouwd mag worden. Het huidige bouwvlak is met 9.300 vierkante meter weliswaar kleiner, maar dit zou wel volledig bebouwd mogen worden.

Wooneenheden
De bezwaarmakers vrezen ook dat er geen sprake zal zijn van onzelfstandige wooneenheden maar van zelfstandige woningen. Volgens B en W kunnen er geen 50 zelfstandige woningen worden toegevoegd op deze locatie. Dit is beleidsmatig niet passend. In de bestemmingsomschrijving is vastgelegd dat de gronden bestemd zijn voor een woongroep met maximaal 57 slaapkamers voor maximaal 57 personen. Het aangepaste voorstel van B en W moet eerst nog in de raad besproken worden. Daarna bestaat nog de mogelijkheid om beroep in te stellen het vaststellingsbesluit.

Leer
Het stiltecentrum is bestemd voor een organisatie die op basis van de leer van de Maharishi scholing geeft aan vrouwen. Ook worden er internationale lespakketten ontwikkeld en uitgegeven. Het gaat om vrouwen met verschillende achtergronden, afkomstig uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Oekraïne, Israël en Frankrijk in de leeftijd van circa 30 tot 70 jaar. Het bezinningscentrum is nu nog gevestigd in Heibloem. Die locatie is echter verouderd en aan vernieuwing toe.

Op de afbeelding: Het toekomstige bezinningscentrum in Paarlo.

Gepubliceerd: 24 MEI 2024 - 09:40
Laatste update: 24 MEI 2024 - 11:57