College kan aan de slag met ambitieus woningbouwprogramma

College kan aan de slag met ambitieus woningbouwprogramma

De gemeente Roerdalen kan aan de slag met het ambitieuze plan om van 2025 tot en met 2028 elk jaar 125 woningen te bouwen. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van B en W om een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen op een groot aantal locaties die voor woningbouw in aanmerking kunnen komen.

Tekst en foto: RoerdalenNU.nl - Bron: Raadsvergadering

Het college heeft voor ieder dorp een lijst samengesteld met percelen die potentieel geschikt zijn voor woningbouw. Daarop staan zowel percelen binnen als buiten de huidige dorpsgrenzen. De raad gaf B en W toestemming om het reeds op deze percelen gevestigde voorlopige voorkeursrecht te handhaven. Door deze beschikking is een eigenaar verplicht om de grond in geval van verkoop eerst bij de gemeente te koop aan te bieden. Dat wil niet zeggen dat de gemeente alle gronden waarop de beschikking rust wil aankopen. Het voorkeursrecht is alleen bedoeld om ongewenste grondspeculaties bij voorbaat uit te sluiten. Uit de lijst van beoogde locaties is alleen een perceel aan de Bennebroekweg in Vlodrop geschrapt. De gemeente kan nu met de grondeigenaren in overleg om te bekijken of ze aan de plannen willen meewerken.

Onduidelijkheid
Vrijwel alle fracties juichten het initiatief van het college om de bouw van woningen voortvarend aan te pakken toe. Wel was er veel verwarring en onduidelijkheid over de gevolgen en de duur van het voorkeursrecht. De raad drong er bij het college op aan om de beschikking niet langer te handhaven dan strikt noodzakelijk is. De tegen de plannen ingediende zienswijzen werden allemaal afgewezen. De opbrengst van de grondverkoop aan Vekoma aan de Angsterweg in Vlodrop en de grondruil met de provincie van de Flinke Ven, in totaal 1,7 miljoen euro, wordt opzij gezet om straks eventuele aankopen te kunnen financieren.

Klik voor alle aangewezen locaties: HIER. 

Op de foto: Dit terrein aan de Schaapsweg in Herkenbosch is een van de mogelijke bouwlocaties.

Gepubliceerd: 04 JUL 2024 - 21:08
Laatste update: 11 JUL 2024 - 08:36