Action en Chinees in Herkenbosch onder de sloophamer

Action en Chinees in Herkenbosch onder de sloophamer

Deze week is aannemer Couwenbergh B.V. gestart met sloopwerkzaamheden in het centrum van Herkenbosch. 

De panden aan de Europalaan Centrum 24 (voormalige Action) en de Hoofdstraat 49-51 (voormalig café en Chinees restaurant) worden gesloopt. Daardoor is het parkeerterrein aan de Europalaan Centrum vanaf 23 januari niet meer bereikbaar. Vanaf 30 januari is ook het parkeerterrein aan de Hoofdstraat 49-51 gesloten.

De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot en met april. Dit hangt onder andere af van het archeologisch onderzoek dat tijdens de werkzaamheden plaatsvindt. Alle direct omwonenden hebben een brief met informatie gekregen van de aannemer.

De gemeente is in 2021 eigenaar geworden van de gebouwen aan de Europalaan Centrum 24, Stationsweg 5 en 7 en Hoofdstraat 49-51 in Herkenbosch. Het gebied ligt in het centrum van Herkenbosch. Hier wil de gemeente in totaal 18 woningen en maximaal 16 (sociale huur)appartementen laten bouwen. 

Stedenbouwkundig plan
In goed overleg met de omgeving zijn we tot een stedenbouwkundig plan gekomen dat de basis is voor het (ontwerp)bestemmingsplan. Het doel van dit alles is om uiteindelijk een goede invulling aan het gebied te kunnen geven. Met woningen waar echt behoefte aan is.

Bestemmingsplanwijziging
De bestaande bestemming laat geen woningbouw toe. Daarom is er een procedure voor de bestemmingsplanwijziging gestart. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf september 2022 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt nu gereed gemaakt voor vaststelling door de gemeenteraad.

Ontwikkelaar vinden
In het plangebied worden zoals gezegd in totaal 18 woningen en maximaal 16 (sociale huur)appartementen gebouwd. De appartementen zullen door Wonen Limburg worden gebouwd. Voor het bouwen van de woningen zijn we op zoek naar een ontwikkelaar. Inmiddels is de uitvraag hiervoor gesloten. Zodra bekend is wie de woningen gaat ontwikkelen, wordt dit bekendgemaakt. Het plan is om eind 2023 van start te kunnen gaan met de werkzaamheden, maar dat is afhankelijk van verschillende externe factoren. 

Meer weten over de plannen voor het centrum van Herkenbosch? Kijk op www.roerdalen.nl/centrumplan-herkenbosch. 

Gepubliceerd: 26 JAN 2023 - 16:22
Laatste update: 26 JAN 2023 - 16:32