2 juni: sacramentsprocessie in Sint Odiliënberg

2 juni: sacramentsprocessie in Sint Odiliënberg

De organisatie van de Sacramentsprocessie in Sint Odiliënberg nodigt volwassenen en kinderen uit om deel te nemen aan de mooie en traditionele processie op zondag 2 juni.

Wij vinden het belangrijk dat deze bijzondere en oude traditie doorgegeven wordt. Vele volwassenen en kinderen werken hieraan mee. Dat kan op verschillende manieren: meelopen in de processie; versieren van rustaltaren; straatversiering; de vlag uit hangen; uw huis met bloemen versieren; met uw vereniging deelnemen aan de processie, en nog allerlei grote en kleine taken die allemaal even belangrijk zijn om zo’n Sacramentsprocessie te laten slagen. Dat kan alleen als we ons samen blijven verenigen.
Graag zouden wij zien dat de processie in de toekomst mede gedragen kan worden door samenwerking met deelnemers uit de omliggende dorpen van Roerdalen. We hebben al bij verschillende verenigingen gezien dat dat goed mogelijk is.

Bij goed weer vertrekt de processie zondag 2 juni, na de Hoogmis van 9.00 uur, om 10.00 uur vanuit het Kerkplein. Vervolgens trekt de processie verder via Raadhuisplein – Raadhuisstraat – Hoofdstraat – Molenweg – St. Odiliastraat – St. Wirostraat – Raadhuisplein en eindigt weer op het Kerkplein. Na afloop is er koffie en vlaai. U kunt uw naam en adres opgeven bij:
Mirjam Cuijpers-Sanders, Hagelkruisweg 11, tel. 532797, e-mail: mirjam.cuijpers@hetnet.nl  of Zusters van het H. Graf, Priorij Thabor, Aan de Berg 3, tel. 532074, e-mail: zr.jacqueline@priorijthabor.nl 

Gepubliceerd: 22 MEI 2024 - 20:46
Laatste update: 29 MEI 2024 - 19:59