2 februari: open inloop startersorkest Vlodrop-Herkenbosch-Maria Hoop

2 februari: open inloop startersorkest Vlodrop-Herkenbosch-Maria Hoop

Een nieuw jaar, tijd voor nieuwe plannen en misschien wel hobby’s? Iedereen die erover denkt (of droomt) om (weer) muziek te gaan maken, nodigen wij van harte uit om eens te komen kijken en luisteren naar een repetitie van het startersorkest Vlodrop-Herkenbosch-Maria Hoop.

Het startersorkest is begonnen als een jeugdorkest en zo wordt het gewoonlijk ook genoemd; maar we zijn op zoek naar een betere naam. Het is namelijk allang niet meer zo dat hier alleen jeugd in speelt. Muzikanten van de harmonie uit Herkenbosch en de fanfares uit Vlodrop en Maria Hoop spelen mee ter ondersteuning van de beginnende muzikanten. Dit alles onder leiding van Jaimy Eerens.

Vanuit het Nieuw Talent Orkest Roerdalen dat na tien weken vol enthousiasme repeteren op 18 december al een eerste concert heeft gegeven, wordt gekeken naar de mogelijkheid om (ook) muziek te maken bij ons startersorkest Vlodrop-Herkenbosch-Maria Hoop. Maar ook als je daaraan niet hebt meegedaan nodigen wij je van harte uit.

Het startersorkest repeteert wekelijks op donderdagavond (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 tot 20.00 uur in het Muziekhome van fanfare Wilhelmina, Koebroekweg 1 in Vlodrop. In de toekomst kan ook weer in Herkenbosch (MFC De Berensprong) gerepeteerd gaan worden.

Graag nodigen wij jullie uit om 2 februari eens te komen luisteren. Na afloop van de repetitie, om 20.00 uur, drinken we graag samen een kop koffie of thee en bespreken we de mogelijkheden om nu al of op termijn mee te doen met dit orkest.

Mochten jullie vóór die tijd vragen hebben, dan kun je terecht bij bestuurslid Har Michiels van harmonie Ons Genoegen uit Herkenbosch via het e-mailadres info@harmonieherkenbosch.nl, of bestuurslid Regina Buijze van fanfare Wilhelmina uit Vlodrop via e-mailadres bestuur@fanfarewilhelminavlodrop.nl. Graag tot 2 februari!

Har Michiels en Regina Buijze namens de besturen van harmonie Ons Genoegen en fanfare Wilhelmina

Gepubliceerd: 25 JAN 2023 - 19:19
Laatste update: 28 JAN 2023 - 08:22