DO 06 JUN 2024 • 13:00 uur
Melick • Markt

Bezoek Valkenburg Seniorenvereniging Vitaal 

Seniorenvereniging Vitaal bezoekt Valkenburg
Seniorenvereniging Vitaal organiseert dit jaar een halve-dag-uitstapje. We bezoeken Valkenburg en hebben daar een rondrit met een treintje in de grotten van Valkenbrug.

Op donderdag 6 juni vertrekken we om 13.00 uur op de Markt in Melick en zijn terug rond 20.00 uur. U wordt om 12.45 uur op de Markt in Melick verwacht. Zorg ervoor tijdig aanwezig te zijn. Rollators kunnen worden meegenomen.
Na de rondleiding bezoeken we Valkenburg en nuttigen koffie en vlaai. Rond de klok van 17.30 uur hebben we een driegangenmenu. Er is nog ruimte in de bus voor leden die zich nog niet opgaven en ook niet-leden kunnen deelnemen. De kosten voor deelname voor leden zijn 45 euro. Voor niet-leden 55 euro. Indien u aan dit reisje wenst deel te nemen, dient u ervoor te zorgen dat het bedrag van 45 euro p.p. (respectievelijk 55 euro) uiterlijk 24 mei a.s. op onze rekening IBAN NL82 RABO 0133 0915 03 t.n.v. Van Seniorenvereniging Vitaal Melick is bijgeschreven, met vermelding ‘Uitstapje Valkenburg’. Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met opgave indien u mee wilt. Uw moment van betaling bepaalt de volgorde van opgave. Uw betaling is uw opgave!
Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot Margriet Aerts, tel:. 06-16 13 80 65 of Aaldert Hooghiem, tel.: 06-51 05 23 37.

 

Gepubliceerd op: 24 APR 2024